TECHNIK INFORMATYK .PL

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO!

EE.8
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

E.12
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

EE.9
Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych